Onze aanpak: Asbestinventaris

Stap 1: Vooronderzoek

Onze asbestdeskundige verzamelt alle relevante documenten en bewijsstukken (bouwplan, renovatiefacturen,..) om het plaatsbezoek voor te bereiden.

Stap 2: Plaatsbezoek met visuele inspectie en staalname

Onze deskundige komt langs op een moment naar keuze om de volledige locatie te inspecteren. Van asbestverdachte materialen worden, indien mogelijk/ noodzakelijk, staal genomen en opgestuurd naar een erkend laboratorium.

Stap 3: Opmaak asbestinventaris

Alle asbesthoudende materialen worden overzichtelijk beschreven. Vervolgens wordt er in de inventaris advies voorzien om asbest op een veilige manier te laten beheren of verwijderen.

Stap 4: Aanvraag en aflevering asbestattest

De asbestinventaris wordt geregistreerd in een centrale databankapplicatie van de OVAM. Op basis van deze registratie levert OVAM het asbestattest af. Tot slot bezorgen wij uw asbestattest per mail.

MIJN ASBESTINSPECTIE BV